Xà gồ thép mạ kẽm phổ thông

Xà gồ thép mạ kẽm phổ thông

Loại xà gồ: U, C, Z

Kích cỡ: 75 – 300

  • Giới hạn chảy (Yield Point – YP) ≥ 245MPa
  • Độ bền kéo (Tensile Strength – TS) ≥ 400Mpa
  • Độ giãn dài (Elongation – EL) 10 – 30%
  • Độ dày lớp mạ (Zinc Coating mass): Z80/ Z100/ Z120/ Z180/Z200