Xà gồ thép cường độ cao G350/G450

Xà gồ thép cường độ cao G350/G450

Xà gồ thép cường độ cao Nhật Quang

Loại xà gồ: U, C, Z

Kích cỡ: 75 – 300

  • Giới hạn chảy (Yield Point – YP) ≥ 350/450 MPa
  • Độ bền kéo (Tensile Strength – TS) ≥ 420/480 MPa
  • Độ giãn dài (Elongation – EL) 10 – 15%
  • Độ dày lớp mạ (Zinc Coating mass): Z200/ Z250/ Z275/ Z300