Nông nghiệp

Nông nghiệp

Sản phẩm Thép Nhật Quang có độ bền cao, không dễ bị hoen rỉ, được ứng dụng vào các công trình phục vụ cho nền nông nghiệp Việt Nam như: Hệ thống tưới tiêu, Khung nhà kính trồng nông sản, …

0/5 (0 Reviews)