Thép Nhật Quang vinh dự nhận bằng khen biểu dương “Doanh nghiệp tiêu biểu chăm lo tốt cho người lao động” của tỉnh Hưng Yên

Thép Nhật Quang vinh dự nhận bằng khen biểu dương “Doanh nghiệp tiêu biểu chăm lo tốt cho người lao động” của tỉnh Hưng Yên

Spread the love

Nhân dịp kỷ niệm 190 năm thành lập tỉnh, 80 năm thành lập Đảng bộ tỉnh và 25 năm ngày tái lập tỉnh Hưng Yên; kỷ niệm 17 năm ngày Doanh nhân Việt Nam, chiều 13.10, LĐLĐ tỉnh Hưng Yên tổ chức Hội nghị biểu dương doanh nghiệp tiêu biểu chăm lo tốt cho người lao động lần thứ III, năm 2021

Đây là sự kiện nhằm tôn vinh các doanh nghiệp chấp hành tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về lao động và công đoàn, giai đoạn từ 2019 – 2021. Đồng thời, Chương trình cũng tôn vinh các doanh nghiệp vượt khó khăn do đại dịch COVID-19, luôn sáng tạo, đồng hành cùng tổ chức công đoàn chăm lo đảm bảo đời sống, việc làm cho NLĐ, đảm bảo an sinh xã hội, khôi phục nền kinh tế.

Hai năm qua, mặc dù chịu ảnh hưởng rất lớn từ dịch Covid 19, Thép Nhật Quang vẫn duy trì tốt hoạt động sản xuất kinh doanh, tạo công ăn việc làm ổn định cho người lao động, doanh thu của công ty tăng trưởng hàng năm. Thép Nhật Quang luôn chấp hành nghiêm túc các quy định của pháp luật, thực hiện đầy đủ và kịp thời các nghĩa vụ nộp thuế, phí vào ngân sách nhà nước.

Công ty cũng chú trọng chăm lo đời sống tinh thần, cải thiện điều kiện làm việc, nâng cao chế độ phúc lợi cho người lao động, hỗ trợ lao động có hoàn cảnh khó khăn, hỗ trợ thêm cho người lao động vượt qua khó khăn từ dịch bênh. Các chế độ như Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế, Bảo hiểm thất nghiệp, Bảo hộ lao động, chế độ độc hại…  được đảm bảo đúng quy định đồng thời Lãnh đạo Công ty thường xuyên cải thiện nhằm hỗ trợ hơn nữa để đảm bảo sức khỏe cho người lao động.

Với những kết quả đã đạt được, Thép Nhật Quang vinh dự là doanh nghiệp đứng thứ 35 trong số 50 Doanh nghiệp tiêu biểu được nhận bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh Hưng Yên vì những thành tích xuất sắc trong công tác chăm lo tốt cho người lao động.

0/5 (0 Reviews)