Jobs

CodePositionWorking PlaceEnd Date

Contact

Phòng Hành Chính Nhân Sự

Email: tuva@nqs.com.vn

SĐT: 0221 3990 550 - 091 2442 393

FAX: 0221 3990 560

Địa chỉ: Khu CN Phố Nối A, Xã Lạc Đạo - Văn Lâm - Hưng Yên

Download file HERE