Liên hệ mua hàng

Chọn
Hiển thị # 
Bộ phận, phòng ban Điện thoại Fax Người phụ trách ĐTDĐ
Phòng Kinh doanh 0221 3990 568 0221 3980 933 Trịnh Minh Nghĩa 098 3558 199
Phòng Thị trường và Phát triển thương hiệu 024 39333 050 024 39333 060 Nguyễn Hữu Hải 090 2257 677
Đại diện Nhật Quang tại Hải Phòng 0225 3748 866 0225 3749 424 Trần Thế Nghĩa 091 339 8928
Đại diện Nhật Quang tại TP HCM 028 3896 151 Nguyễn Xuân Sắc 091 8538 423