Liên hệ mua hàng

Chọn
Hiển thị # 
Bộ phận, phòng ban Điện thoại Fax Người phụ trách ĐTDĐ
Phòng kinh doanh 0321 3990 568 0321 3980 933 Trịnh Minh Nghĩa 098 3558 199
Phòng Thị trường và Phát triển thương hiệu 043 9333 050 043 9333 060 Nguyễn Hữu Hải 090 2257 677
Đại diện Nhật Quang tại Hải Phòng 0313 748 866 0313 749 424 Trần Thế Nghĩa 091 339 8928
Đại diện Nhật Quang tại TP HCM 0838 961 151 0838 961 151 Nguyễn Xuân Sắc 091 8538 423